Habad Ebreju privātā vidusskola no 1.februāra sāk skolēnu uzņemšanu 1.klasē.

Direktoram adresētajā iesniegumā jānorāda bērna vārds, uzvārds, personas kods, jāpievieno medicīniskā karte, kā arī dokuments, kas apliecina bērna ebreju tautību.

Pieteikumu var iesniegt skolas administrācijā, iepriekš vienojoties par laiku pa telefonu 67204032.

Administrācija

HABAD svētku plāns 2021/2022 mācību gadam