Учебные программы 2016/2017 уч.г.

 

Mazākumtautību pamatizglītības programma
(IP kods 21011121)

 

Vispārējās vidējās izglītības matemātikas, dabaszinību un tehnikas virziena mazākumtautības programma
(IP kods 31013021)