Habad

Ebreju privāta vidusskola

Par skolu

Habad Ebreju privātā vidusskola – vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Skolas absolventi veiksmīgi turpina mācības augstskolās, daudzi strādā valsts varas un pašvaldības institūcijās, augstskolās, zinātiski pētnieciskās iestādēs. Skolas atbalstam ir izveidota absolventu un draugu biedrība, ebreju kopiena.

Skolēni

Skolā un pirmsskolā mācās 65 izglītojamie no Rīgas, Pierīgas un Jūrmalas. Skolēniem tiek piedāvātas daudzpusīgas un nacionālas interešu izglītības programmas.

Skolotāji

Skolā 30 skolotāji.