VIDUSSKOLA

  1. Pamatizglītības mazākumtautību programma kods 21011121 (skolas modelis) – 6. klase.

  2. Pamatizglītības mazākumtautību programma kods 21011121 – 1., 2., 4., 5., 7., 8. klase.

  3. Vispārējās vidējās izglītības programma kods 31016011 – 11. klase.

PIRMSSKOLA

Mazākumtautību vispārējās pirmsskolas izglītības programma kods 01011121

PROGRAMMAS

Pamatziglitibas programmas 21011121 (skolas modelis). Macību plans.Pamatziglitibas programmas 21011121 ( skolas modelis ).pdf

Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121. Mācību plans.Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121.pdf

Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011. Mācību plāns.Vispārējas vidējās izglītības programma 2021_2022.pdf