ĪSTENOTĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMAS

Nr.p.k. Izglītības programmas kods Izglītības programmas nosaukums Licencēšanas ID Licencēšanas datums

  1. 01011121 mazākumtautību pirmsskolas izglītības programma V-9037 03.04.2017
  2. 21011121 pamatizglītības mazākumtautību programma V_2442 13.05.2020
  3. 31016011 vispārējās vidējās izglītības programma V_3652 22.07.2020

Mācību plāns Vispārējās vidējās izglītības programma 31016011 12 kl.pdf Pamatizglītības mazākumtautību programma 21011121.pdf