Habad Ebreju privātās vidusskolas skolēnu uzņemšanas kārtība:

Pieteikumu par uzņemšanu skolā, var iesniegt skolas administrācijā, iepriekš vienojoties par pieņemšanas laiku pa telefonu 67204032. Direktoram adresētajā iesniegumā jānorāda bērna vārds, uzvārds, personas kods, (jāuzrāda bērna personības aplicinoš dokuments),
jāpievieno medicīniskā karte, kā arī dokuments, kas apliecina bērna piederību ebreju tautībai.