Habad

Ebreju privātā vidusskola

Ja meklējat labāko savam bērnam,

laipni lūgti Habad Ebreju privātskolā!

Vienmēr kopā ar jums ceļā

uz jūsu bērna potenciāla attīstīšanu.

Latvijas vēstnieks Izraēlā Aivars Groza šī gada janvārī apmeklēja Habad Ebreju privāto vidusskolu. Vēstnieks un administrācija pārrunāja aktuālo situāciju skolā, kā arī sadarbības iespējas. Vēstniekam tika uzdāvināta skolas dibinātāja, rabīna Mordehaja Glazmana sarakstītā grāmata “Latvijas rabīni” https://anash.org/hei-teves-seforim-roundup-history/, kurā ir apkopoti materiāli par Latvijā dzīvojošiem rabīniem gandrīz divu gadsimtu garumā. Šī grāmata palīdz padziļināti izprast ebreju tautas tradīcijas Latvijā.

Par skolu

Habad Ebreju privātā vidusskola – vispārējās izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmas. Skolas absolventi veiksmīgi turpina mācības augstskolās, daudzi strādā valsts varas un pašvaldības institūcijās, augstskolās, zinātiski pētnieciskās iestādēs. Skolas atbalstam ir izveidota absolventu un draugu biedrība, ebreju kopiena.

Skolēni

Skolā un pirmsskolā mācās 65 izglītojamie no Rīgas, Pierīgas un Jūrmalas. Skolēniem tiek piedāvātas daudzpusīgas un nacionālas interešu izglītības programmas.

Skolotāji

Skolā 30 skolotāji.